Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Home »  Πιστοποιητικά ΔΕΗ

Πιστοποιητικά ΔΕΗ: Τα πιστοποιητικά για την ΔΕΔΔΗΕ η οποιονδήποτε άλλο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας αναλαμβάνει να εκδώσει πιστοποιημένος ηλεκτρολόγος, για τα οποία απαιτείται μελέτη, έλεγχος και μετρήσεις με τη χρήση ειδικών οργάνων και εργαλείων.

page_1