Αυτοματισμοί – Έξυπνα σπίτια

Home »  Αυτοματισμοί – Έξυπνα σπίτια

Αυτοματισμοί – Έξυπνα σπίτια: φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις,δομημένη καλωδίωση, φωτισμούς εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, τοποθετήσεις συστημάτων ασφαλείας (κάμερες), τοποθετήσεις συστημάτων πυρανίχνευσης, κατασκευές ηλεκτρικών πινάκων προστασίας – ελέγχου – διανομής συστημάτων παραγωγής ενέργειας,φωτισμός & μελέτες Φωτισμού, πυρανίχνευση – φωτισμός ασφαλείας,καυστήρες – κυκλοφορητές

purasfaleia

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι ένα από τα πιο σημαντικά στάδια κατά την ανέγερση – ή ολική ανακαίνιση ενός κτηρίου, αφού η εργασία μπορεί να αποβεί « μοιραία» για το μέλλον του κτηρίου σας.